Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Katrin Klingan
Narodila se v rakouském Lienzi, studovala komparatistiku a hispanistiku na univerzitách ve Vídni a v Madridu. Podílela se na koncepci a organizaci různých kulturních akcí ve Vídni. Od roku 1998 do roku 2001 působila jako dramaturgyně na Wiener Festwochen. V letech 2001 a 2002 pracovala jako poradkyně pro kulturní projekty u bankovní skupiny Erste Bank-Gruppe v Rakousku, České republice, Chorvatsku a Slovensku. V letech 2003–2006 kulturní ředitelka projektu relations. Předsedkyně relations e.V. a od roku 2007 ředitelka projektu Zipp – česko-německé kulturní projekty.

Samo Darian
Narodil se ve Slovenjm Gradci ve Slovinsku. Pracoval jako podnikatel v oblasti férového obchodu, poté studoval jazyky, hospodářství a kulturu na univerzitách v Pasově, Londýně a Granadě. V letech 1999–2001 pracoval jako asistent projektu „Tanec, divadlo a open-air program“ na EXPO 2000 v Hannoveru. V roce 2002 se jako volný spolupracovník podílel na různých projektech Spolkové centrály pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) v Bonnu. Od 2003 jednatel relations e.V. V letech 2003 – 2007 kromě toho vedoucí organizace projektu relations, od 2007 vedoucí organizace projektu Zipp – česko-německé kulturní projekty.

Nicola Beißner
Narozena v Groß-Umstadtu u Frankfurtu n. Mohanem. Vystudovala obor užité kulturologie v Lüneburgu a Murcii s důrazem na oblasti současného divadla, hudby a literatury. Během studia vykonávala různé práce v divadelní oblasti, později se podílela na organizaci kulturního programu v Mezinárodní společnosti Eliase Canettiho v bulharském Ruse. Od roku 2009 je asistentkou organizačního vedení Zipp – česko-německých kulturních projektů.

Johana Gallup
Narozena v Praze, vystudovala germanistiku a anglistiku na FF UK, roční studijní pobyty na Univerzitě ve Vídni a University of Texas v Austinu. Pracovala jako programová koordinátorka v Sorosově centru současného umění při Open Society Fund v Praze a jako vědecká sekretářka Společné česko-německé komise historiků při FSV UK Praha. Od pol. 90. let působila jako překladatelka odborných textů z oblasti umění, dějin umění a architektury na volné noze v Praze a Berlíně. Od r. 2009 pracuje jako koordinátorka komunikace pro Zipp – česko-německé kulturní projekty.

Patricia Maurer
Narodila se v rakouském Bregenzu, studovala jazyky, hospodářství a kulturu na univerzitě v Pasově. Během studia absolvovala studijní pobyty v Paříži (divadelní věda na Sorbonně) a víceletý pracovní pobyt v Londýně. V letech 1999–2001 pracovala jako asistentka dramaturgie na Wiener Festwochen, do konce roku 2002 jako umělecká asistentka a spolupracovnice na dramaturgii festivalu Divadelní formy (Theaterformen) v Hannoveru. Od roku 2003 programová spolupráce a koordinace programu relations. Od roku 2007 do roku 2009 koordinátorka programu relations e.V. a Zipp – česko-německých kulturních projektů.

Zuzana Jürgens
Narodila se v Praze. Studovala český jazyk a literaturu na FF UK, kde 2008 získala doktorát z dějin české literatury 20. století. V letech 2001–2003 studijní pobyt na univerzitě v Kostnici, 2003-2004 spolupráce na projektu SFB Norma a symbol. V letech 2001–2005 výuka na Ústavu slavistiky v Kostnici, od roku 2007 na Ústavu západoslovanské kultury a literatury Humboldtovy univerzity v Berlíně. Od 1995 pracuje na volné noze jako lektorka a editorka, především pro nakladatelství Torst a Triáda, zároveň autorka článků o současné české literatuře. Od roku 2008 do roku 2009 koordinátorka pro komunikaci u Zipp – česko-německých kulturních projektů.

Christine Krause
Narodila se v Karlsruhe. Nejprve studium žurnalistiky a komunikačních věd, politologie a vybraných oborů práva (občanské právo, veřejné právo) na Svobodné univerzitě v Berlíně, posléze přechod na Technickou univerzitu v Berlíně, studium novějších a starých dějin a klasické archeologie (Svobodná univerzita). Od roku 2002 pracovala jako studentská síla pro uměleckou provozní kancelář Podewil – Zentrum für aktuelle Künste in Berlin, poté se na volné noze podílela na projektu k podpoře kultury v Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH. V letech 2005 – 2007 spolupráce s Bipolar německo-maďarskými kulturními projekty v oblasti organizace a poradenství zájemců o podporu a současně asistentka produkce projektu relations. Od roku 2008 do dubna 2009 je u Zipp – česko-německých kulturních projektů zaměstnána jako spolupracovnice pro organizaci.

 

Tiráž / Tisk