Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Sounds: Radio - Kunst - Neue Musik

Koncem červma 2010 vyšel katalog k výstavě „Sounds. Rádio - umění - nová hudba“, obsahující také pět CD, díky nimž si můžete poslechnout rozhlasové práce z projektu rádio d-cz. V archivní části katalogu je doplňuje popis historických i současných referenčních děl z výstavy. Jedno interview připomíná historii experimentálního studia v Bratislavě od 60. do 80. let – až po boom „postkomunistických soundů“ v 90. letech. Vybraní odborníci doplňují zvukové ukázky rozbory k historii a současnosti rozhlasového média ve vztahu k výtvarnému umění a k Nové hudbě, za doprovodu originální partitury umělce Rolfa Julia.

„Sounds. Radio – Kunst – Neue Musik“
Marius Babias a Katrin Klingan (vyd.)
150 str., s mnoha bar. il. a partiturou Rolfa Juliuse, brož., německy/anglicky a booklet s 5 rozhlasovými hrami (něm.) na CD, 19,80 EUR
ISBN 978-3-86560-826-0
Kolín n. R. : Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010.

Další informace k výstavě zde.Transit 68/89

Sborník „Transit 68/89. Česko-německé kulturní dějiny“, vydaný Jürgenem Danyelem, Jennifer Schevardo a Stephanem Kruhlem, se věnuje období od protestních hnutí roku 1968 na Východě a na Západě až k převratům v roce 1989 a táže se po jejich vlivu na období po domnělém „konci dějin“. Provází nás napříč krajinou přeshraničních kulturních setkávání a s nimi spojenými mýty a nedorozuměními. Do popředí se dostávají aktéři s jejich myšlenkami, postoji a sebeprezentacemi. Publikace je souborným vydáním čtyř časopisů, které v průběhu roku 2008 vznikly v rámci projektu „68/89 – divadlo.doba.dějiny“ v a pro své ztvárnění byly několikrát oceněny. Čtenáře zve na jedinečnou cestu napříč česko-slovensko-německými kulturními dějinami v letech revolty a převratu.

Jürgen Danyel, Jennifer Schevardo, Stephan Kruhl (vyd.)
623 stran, pevná vazba, německy a česky
ISBN 978-3-940938-64-0
Berlín : Metropol Verlag, 2009.

Další informace k projektu zde.A Utopia of Modernity : Zlín

Obsáhlá antologie o „fenoménu Zlín“, která vychází ze stejnojmenného sympózia, přináší články od renomovaných architektů, historiků, sociologů a teoretiků urbanismu. Poprvé spojuje historickou analýzu s pohledem na současnost města a jeho budoucí vývoj. Četné plány, fotografie a filmové záběry zdůrazňují výjimečnou estetickou kvalitu tohoto vzorového města. Fotografická série nizozemského fotografa Base Princena představuje současný Zlín z dosud neznámé perspektivy.

Katrin Klingan (vyd.) ve spolupráci s Kerstin Gust
304 stran s il., brožovaný výtisk, 17 x 24 cm
v angličtině
EUR (D) 28,00 sfr 49,80
ISBN 978-3-86859-034-0
Berlín : JOVIS Verlag, 2009.

Podrobnější informace naleznete zde.

V České republice je publikaci možno objednat u Kosmas.cz nebo Slovart.cz

Ukázka ze sborníku ke stažení (pdf)Zlín – Modellstadt der Moderne

Výstavní katalog ke stejnojmenné výstavě popisuje v příspěvcích renomovaných historiků architektury mnohovrstevný vývoj Zlína a Baťova koncernu z urbanistického, architektonického a sociálně historického hlediska. Texty doprovázejí plány, fotografie a historické dokumenty.

Winfried Nerdinger (vyd.) ve spolupráci s Ladislavou Horňákovou a Radomírou Sedlákovou
208 stran s mnoha il., brožovaná / pevná vazba, 17,1 x 24,1 cm, německy
Muzejní vydání ca. EUR (D) 30,00 /ISBN 978-3-86859-103-3
Knižní vydání ca. EUR (D) 38,00 /ISBN 978-3-86859-051-7
Berlín : JOVIS Verlag, 2009.

Podrobné informace o výstavě naleznete zde.Program k představení Vùng biên gió’i

ve Státní činohře Drážďany a v divadle Laterna Magika v Praze

Vùng biên gió’i -
Divadelní projekt s odborníky z Drážďan a Prahy


Helgard Haug a Daniel Wetzel (Rimini Protokoll)

Účinkují:
Pham Thanh Van
Pham Anh Thu
Do Thu Trang
Cao The Hung
Phung Hang Thanh
Nguyen Van Loi
Nguyen Hung Son
Karl-Heinz Kathert

Režie: Helgard Haug a Daniel Wetzel (Rimini Protokoll)
Scéna: Simeon Meier
Scénografická spolupráce: Marc Jungreithmeier
Rešerše: Sebastian Brünger, Karolína Svobodová
Hudba: Michael Weishaupt
Osvětlení: Marc Jungreithmeier, Rolf Pazek
Dramaturgie: Sebastian Brünger

Podrobné informace o divadelní produkci naleznete zde.

Program ke stažení (pdf) v němčině a v češtině.Historicko-kritické vydání díla Franze Kafky (FKA)

Oxfordské osmerkové sešity 5 & 6 Franze Kafky
Faksimile

Vyd. Roland Reuß a Peter Staengle

Dva sv., spolu se Sešitem Franze Kafky 7
ISBN: 978-3-86600-047-6
ca. 150 str. faksimile, včetně CD-ROM

Edice: Franz Kafka-Ausgabe (FKA)
Edice Institutu textové kritiky, Heidelberk

Oxfordské osmerkové sešity, které Kafka vedl v srpnu a září 1917 a později se k nim vracel, jsou další publikací v rámci edice Historicko-kritického vydání Franze Kafky ze sbírek oxfordské Bodleian Library. Sešity jsou průběžně psané tužkou, podobně jako čtyři již dříve vydané svazky. Obsahují zavržené začátky vyprávění, dialogické fragmenty, autobiografické záznamy a poznámky o přečtených knihách, ale také mnoho stránek s jazykovými cvičeními v hebrejštině a také začátek Kafkova zpracování statě jeho přítele Jizchaka Löwyho s názvem „Vom jüdischen Teater“ (O židovském divadle).

Edice poprvé dává k dispozici oba sešity v autentické podobě a plní tak v první řadě dva cíle: pořízením faksimile jsou záznamy tužkou, jejichž materiální podoba je velmi ohrožená, konzervovány a diplomatická transkripce rukopisu umožňuje analýzu procesů psaní a rukopisných souvislostí přímo na materiálu.

Edice vychází v nakladatelství Stroemfeld-Verlag.

Další informace o FKA naleznete zde.Magazín Zippu

Ve čtyřech tematických okruzích se v tomto časopise veřejnosti poprvé představují jednotlivé projekty v rámci Zipp. Autoři a výtvarníci ve svých příspěvcích – psaných formou vážnou, vědecky fundovanou či hravou, literárně volnou – nabízejí první náhled na obsah připravovaných česko-německých projektů. Přečtete si například první ukázku z libreta pro operu, která bude uvedena v Praze a na němž pracují spisovatelé Martin Becker a Jaroslav Rudiš. Ke společnému přemítání a psaní se scházeli po hospodách a vedli o tom protokol. Jiří Gruša objasňuje v rozhovoru, jak velký význam měla pro českou politiku literatura a jak se služba národu může pro spisovatele stát prokletím, a že nejlepším příkladem tohoto dilematu stále ještě zůstává Franz Kafka. Sebastian Brünger, dramaturg divadelní skupiny Rimini Protokoll, podniká jednodenní výlet z Drážďan do Prahy a své předsudky srovnává s realitou. Michal Rataj píše o dějinách českého radioartu a Regina Bittner vysvětluje, z jakých tradic vychází ideální město Zlín a proč se nemá stát muzeem.


Obsah:

1968/1989
Jürgen Danyel: 1968/1989 – Přelomy a mezidobí.
Alena Wagnerová: Havel versus Milan Kundera. Spor z „podzimu“ Pražského jara.
Martin Becker a Jaroslav Rudiš: Praha na jaře. Berlín na podzim. Německo-český záznam z hospodských sezení.

Světy života
Zrychlení a klid. Rozhovor s Claasem Danielsenem a Markem Hovorkou
Kus za hranice. Cestovní zpráva Rimini Protokoll
Michal Rataj: O hranicích éteru.

Kafka
Roland Reuß: Historicko-kritické vydání Franze Kafky (FKA).
– Martin Endres: Liblická konference v roce 1963.
Češi jsou výtvorem své vlastní literatury. Rozhovor s Jiřím Grušou

Utopie moderny: Zlín
Regina Bittner: Zlín – uskutečněná moderna

Magazín Zipp ke stažení (pdf)Sešity 68/89

V rámci projektu 68/89 - Divadlo.Doba.Dějiny. vznikla řada česko-německých sešitů, věnovaných jednotlivým tematickým okruhům projektu („crossing 68/89“, „misunderstanding 6889“, „performing 68/89“, „transforming 68/89“). Vydavatelé: Jürgen Danyel, Jennifer Schevardo, Stephan Kruhl. ve spolupráci s Fedorem Blaščákem, Vítem Havránkem, Jiřím Hoppe, Thomasem Irmerem a Tomášem Vrbou.

V prosinci 2009 byly sešity souborně vydány v publikaci Transit 68/89 v berlínském nakladatelství Metropol Verlag.

Další informace o sešitech zde.

 

Tiráž / Tisk