Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Úvodní slovo Hortensie Völckers, umělecké ředitelky německé Spolkové kulturní nadace, pro první číslo magazínu Zipp – česko-německých kulturních projektů.


Frank Zappa, kterého Václav Havel jednou nazval „hrdinou českého undergroundu“, si roku 1988 vzpomněl na tiskovou konferenci v Berlíně, při níž vyprávěl, jak se mu zdálo o pádu zdi: „Dva dny po této tiskové konferenci se přihodilo cosi zvláštního: šedesátimetrový kus zdi se sám od sebe zřítil. Slyšel jsi o tom? Zeď se na západní straně jednoduše sesypala. Tomu říkám síla sugesce!“

O rok později, na podzim 1989, se sesypalo více než jen pouhý kus zdi – Berlínská zeď padla celá a s ní i smrtelná hranice, která po desetiletí probíhala napříč evropským kontinentem. Byla snad přitom ve hře sugestivní síla hudby, „rokenrolu – velkého zachránce“, jak to jednou formuloval Frank Zappa? Při zpětném pohledu se nám vybavují spíše politické a ekonomické faktory, které změnu systému přivodily. Přesto by bylo chybou ponechávat stranou vliv, jaký na tento proces měly mezinárodní popkultura, hudba, literatura a další kulturní výrazové formy, chceme-li opravdu do hloubky poznat demokratická hnutí ve východní Evropě.

Zájem o kulturní aspekty demokratického odporu v bývalých socialistických zemích je ústředním motivem v tematickém bloku „1968/1969“, který připravil projekt Zipp – česko-německé kulturní projekty. Tematická těžiště v přelomových letech 1968 a 1989 se nabízela již z důvodů kalendářních – projekt Zipp probíhá mezi výročím Pražského jara v roce 1968 a výročím pádu železné opony v roce 1989. Projekt chce pohlížet na politický předěl roku 1989 ve světle událostí z roku 1968 a klást si otázku, do jaké míry bylo Pražské jaro anticipací – ač neúspěšnou, přesto však s dalekosáhlým dopadem – demokratických snah z roku 1989. Snaží se zodpovědět otázku, jak zažili revoluční události ve svých vlastních zemích i v sousedních státech umělci, vědci a intelektuálové z tehdejší ČSSR, NDR a SRN. Co zbývá ze společenských vizí a utopií, s nimiž lidé v těchto dvou zlomových rocích novodobých evropských dějin vyšli do ulic?

Tyto otázky uslyšíme v nadcházejících měsících opakovaně, avšak způsob, jakým je projekt Zipp v rámci svého tematického bloku 1968/1989 pojímá, je neobvyklý. Věda a umění pracují ruku v ruce: z obou zemí, České republiky i Německa, se zapojí vždy jedna významná badatelská instituce z oboru současných dějin a dvě z oboru divadla. Společně se budou podílet na projektu, v jehož rámci se po dobu jednoho roku uskuteční celá řada akcí v Berlíně, Praze, Hamburku a Brně. Česko-německé kulturní projekty Zipp jsou se svým důrazem na spolupráci přes hranice dalším z projektů bilaterálních kulturních setkávání, která Spolková kulturní nadace s úspěchem uvedla v život již dvakrát. Prvním projektem tohoto druhu byla německo-polská iniciativa s názvem „Büro Kopernikus“ v letech 2004 až 2006, druhým německo-maďarský program „Bipolar“, trvající od roku 2005 do konce roku 2007. Spolková kulturní nadace chápe tyto programy jako kulturní příspěvky k procesu evropského sjednocování. Hlavním cílem všech projektů, které jsou podporovány v rámci tohoto procesu, je, aby došlo k setkávání a spolupráci umělců a vědců z Německa a z východní Evropy, avšak ne v podobě jednorázových, reprezentativních akcí, nýbrž formou víceleté spolupráce německých a zahraničních aktérů na aktuálních výzvách z různých kulturních oborů nebo na tématech všeobecně společenského významu. Projekt s tematickým těžištěm 1968/1989 je pro Zipp jakousi předehrou. Následovat budou například divadelní hry a rozhlasové pořady na téma „světy života“, výstavní projekty o utopii moderny, dokumentované na příkladu průmyslového města Zlína, nebo konference o politickém působení Franze Kafky. S česko-německými kulturními projekty Zipp se otevírá velké pole, plné objevů a nových impulsů. A plné sugestivní síly. Těšíme se na ně!


relations e.V.


Od roku 2003 řídí relations e.V. výměnné projekty mezi Německem a zeměmi východní Evropy: relations (2003–2006), Büro Kopernikus – německo-polská kulturní setkávání (2004–v2006), Bipolar – německo-maďarské kulturní projekty (2005–2007). Od roku 2007 do 2009 je relations e.V. hlavním organizátorem Zipp – česko-německých kulturních projektů.
Všechy uvedené projekty jsou iniciativami německé Spolkové kulturní nadace.

 

Tiráž / Tisk