Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
 

Tiráž

Vydavatel

Zipp – deutsch-tschechische Kulturprojekte / relations e.V.
Blücherstraße 37A
D-10961 Berlin
Německo
T +49 (0)30 61 65 72-40
F +49 (0)30 61 65 72-50
zipp@projekt-relations.de
www.projekt-zipp.de

Iniciativa německé Spolkové kulturní nadace.


Vyloučení odpovědnosti

Usilujeme o to, aby údaje a informace obsažené na této webové stránce byly správné a aktuální. Přesto nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich správnost.
Za obsahy webových stránek, na které z této stránky odkazujeme, jsou zodpovědní jejich provozovatelé.


Autorská práva

Obsah této webové stránky je autorskoprávně chráněn. Bez písemného svolení relations e.V. nesmí být obsah této stránky žádným způsobem reprodukován, změněn, rozmnožován nebo rozšiřován.


Redakce

Patricia Maurer, Zuzana Jürgens


Návrh

sensomatic
www.sensomatic.com

 

Tiráž / Tisk