Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

 © anschlage.de

MAJÍ SPOLU LETOPOČTY 1968 / 1989 NĚCO SPOLEČNÉHO? Díváme-li se na první letopočet perspektivou toho druhého, pak stojíme tváří v tvář dvěma nejzásadnějším společenským převratům, jaké evropské 20. století vůbec zažilo. Pro tehdejší Československo a dnešní Česko to platí obzvláštní měrou.

Dvojčíslí 68, otočené vzhůru nohama, se změní na 89 – pro dějiny to zas tak jednoduše neplatí. Utopie Pražského jara se od výsledku „sametové revoluce“ až příliš liší. Bylo volání po svobodě nakonec vyslyšeno zákony svobodného trhu?

Mezidobí mezi lety 1968 a 1989 lze přináší svědectví o tom, že Pražské jaro vyvolalo silné undergroundové hnutí, v neposlední řadě ovlivněné americkou popkulturou, jehož důsledky pro pád Železné opony lze sotva podcenit.

V tomto smyslu osvětluje tematický okruh dvě ústřední dějinné cézury z různých úhlů pohledu a projekt „68/89 — Divadlo.Doba.Dějiny.“ ukazuje, že dějinné souvislost lze propojit s uměleckou praxí současnosti: data 1968 /1989 totiž nelze promýšlet izolovaně. Hříčka s čísly se stane zajímavější až tehdy, když ji doplníme o třetí krok a dojdeme k číslu 2008. Jubilejní roky 2008 a 2009 soustřeďují na léta 1968 a 1989 obrovskou pozornost. Že setkání mezi Východem a Západem nebylo prosto nedorozumění, to musel v Praze zažít už Rudi Dutschke: revolta sice probíhala v obou blocích paralelně, spočívala však na úplně jiných ideologických předpokladech. Co se stalo po pádu železné opony, jaké sny se vyplnily a jaké byly zrazeny, to lze posoudit snad právě až dnes.


Tiráž / Tisk